8 bodů smlouvy o půjčce

Spotřebitelskou půjčku si sjednávají každý den tisíce lidí. Jen málokdo se však dívá na to, co by měla smlouva obsahovat a většina klientů si ani nepřečte co vlastně podepisuje. Přinášíme přehled osmi věcí, které nesmí ve smlouvě o půjčce chybět.

Přečíst bychom si měli každou smlouvu a u těch, které souvisí s úvěrem či půjčkou to platí dvojnásob. Je také dobré si nejprve jednotlivé nabídky půjček vzájemně porovnat. Stačí jeden nerozvážný podpis a můžete přijít nejen o peníze. V případě, že smlouva neobsahuje některý z níže uvedených bodů, raději ji nepodepisujte.

1. Identifikační a kontaktní údaje

Naprostým základem všech smluv jsou identifikační a kontaktní údaje. V případě, že neobsahuje identifikační údaje, nemůže být smlouva uzavřena. Daná banka či společnost musí uvést své sídlo, IČ, DIČ, telefonní číslo, email a také kontaktní adresu, na kterou vám bude chodit pošta.

2. Celková výše půjčky a splátek

Smlouva musí obsahovat jasné ustanovení kolik peněz si půjčujete, kolik musíte vrátit. Rovněž zde musí být uvedena výše splátek a také to, zda jde o měsíční, roční či týdenní splátky. Uvedeno ve smlouvě by mělo být také to, na jak dlouho je úvěr sjednán, jaké jsou podmínky pro jeho čerpání, jaká je výše splátek a jejich počet. Nesmí chybět ani informace co se bude dít, pokud klient nebude splácet.

3. Pojištění proti neschopnosti splácet

Sjednáváte-li si k půjčce i pojištění proti neschopnosti splácet, musí být ve smlouvě jasně uvedeno, na jaký druh události se vztahuje. V případě platební neschopnosti musí být také uvedeno, jaký hrozí klientovi postih v případě, že nesplácí.

4. RPSN, úroková sazba a další poplatky

Nejdůležitějšími údaji ve smlouvě o půjčce jsou také sazba RPSN, úroková sazba a další poplatky spojené s půjčkou. RPSN je roční procentuální sazba nákladů a je velmi důležitým ukazatelem toho, jak moc je půjčka drahá či naopak levná. Do RPSN jsou obvykle zahrnuty všechny poplatky, které s půjčkou souvisí. RPSN je fixní úroková sazba, nikoliv pohyblivá.

5. Poplatek za předčasné splacení

Ne vždy je předčasné splacení půjčky zdarma. Mnoho společností má k tomuto kroku navázány různé sankce, často jsou určitým procentem z výše úvěru a poskytovatelé půjček je účtují jako administrativní poplatky.

6. O jaký typ úvěru jde

Ve smlouvě musí být také zakotveno, zda jde o účelový nebo neúčelový spotřebitelský úvěr. V případě, že jde o účelový spotřebitelský úvěr, musí zde být popsáno a specifikováno zboží nebo služba za jehož účelem jste si úvěr sjednali.

7. Odstoupení od smlouvy

Ve smlouvě musí být zakotveny i práva a povinnosti spotřebitele. S tím souvisí také možnost odstoupit od smlouvy včetně pokuty, podmínek odstoupení a jak postupovat v případě, že smluvní vztah ukončíte. O tomto právu pak najdete více informací v § 11 odst. 3 zákona o spotřebitelském úvěru.

8. Příslušný orgán dozoru

Je-li to nezbytně nutné, Česká národní banka může sama působit jako orgán dozoru nad zprostředkováním spotřebitelského úvěru, anebo dozorem pověří jiný příslušný orgán, který má kompetence pro tuto činnost. Více o tom pak říká zákon č. 257/2016 Sb. A § 140.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *