Finanční desatero pro děti i rodiče

Peníze jsou nezbytnou součástí našeho života. Tento fakt je vhodné zohlednit ve výchově dětí. S finančním vzděláváním začněte již v jejich raném věku a nepřestávejte ani v době dospívání a puberty. Děti vám za toto vzdělání v budoucnu jistě poděkuji.

Finanční vzdělání dětí

Experti na finanční gramotnost dětí radí, abychom si již s předškoláky doma hráli na obchod. Ačkoliv dítě ovládá jen základní počty, pochopí rychle princip nakupování, zjistí, že je dobré si na věci, na které nemá peníze, spořit.

Nástupem do školy je vhodné zavést pro dítě kapesné. Dítě umí počítat, chápe jakou hodnotu mají bankovky a jednotlivé mince. Zároveň si musí uvědomit, že vyděláváme pouze určitý objem peněz, ze kterého je třeba hradit výdaje jako jsou nájemné, jídlo ba i hračky. Okolo desíti let už dítě chápe další věci, proto je vhodné jim vysvětlit co je účet, platební karta, k čemu nám slouží internetové bankovnictví.

Dítěti zřiďte jeho vlastní účet, klidně mu na něj posílejte kapesné, naučte jej spořit na hodnotnější věci, například nové kolo, počítač či telefon. Čím je dítě starší, tím má větší nároky na kapesné, proto je dobré jej učit, jak s penězi zacházet, aby mu kapesné vydrželo do další „výplaty“. Puberťáky je vhodné seznámit také s problematikou půjček, s důsledky neuváženého se zadlužování. Pro rychlejší splácení je navádějte k tomu, aby si přivydělávali na brigádách.

10 finančních pravidel

  1. Naučte děti hospodařit s penězi
  2. Dejte jim pocit, že jsou dospělí a důležití
  3. Ukažte jim všechny náklady na bydlení, koníčky i jejich kapesné
  4. Naučte děti, aby si odkládali alespoň 10% z kapesného na spořící účet
  5. Vysvětlete dětem, aby neměli peníze schované doma, hrozí jejich rychlá útrata i ztráta
  6. Do 15 let mějte kontrolu nad dětským účtem
  7. Využijte toho, že je vedení dětského účtu zdarma
  8. Nechte děti, ať si vkládají a vybírají peníze, používají internetové bankovnictví
  9. Vysvětlete dětem, co je úrok na spořícím účtu
  10. Vysvětlete dětem, jak funguje platební karta a k čemu jsou limity na platebních kartách

Kapesné naučí děti hospodařit s penězi

Vhodně nastavené kapesné vede děti k odpovědnosti a samostatnosti. Vhodným intervalem pro vyplácení kapesného je jeden měsíc. V případě, že dítě s kapesným vyjít nedokáže, je vhodné nastavit týdenní intervaly.

Výše kapesného by se měla odvíjet od účelu jeho využití. Menším dětem stačí 100 – 200 Kč měsíčně, od 10. až 12. roku života pak zahrňte do kapesného o náklady na telefon, kroužky, obědy ve škole či jízdné, které si dítě uhradí samo.

K tomu dítěti pořiďte vlastní bankovní účet. Banky mají mnoho výhodných nabídek s vedením zdarma. Vlastní bankovní účet mají už téměř dvě pětiny českých školáků. Nadpoloviční většina dětí však vše platí v hotovosti. Malé děti z toho ještě pochopitelně rozum mít nebudou, těm vyplácejte kapesné v hotovosti. Posílání peněz na účet je také mnohem pohodlnější pro rodiče. V případě, že se stane, že rodiče před výplatou na kapesné nemají, je potřeba tuto situaci dětem vysvětlit, rozhodně to nepřecházejte mlčením.

Každé druhé dítě s penězi nevyjde

Průzkumy ukazují, že každé druhé dítě se svým kapesném neumí vyjít. Tři čtvrtiny dětí znají situaci, kdy své peníze utratí a pak nemají peníze na věc, po které touží. Řada dětí tento problém řeší půjčkou od kamarádů, často i opakovaně. Osm z deseti těchto malých dlužníků neměli problém půjčku včas vrátit. Dluhy naštěstí nejsou pro děti častým způsobem jak vyřešit svou finanční situaci. Děti se často domluví na financování dané věci s rodiči. Jen každé dvacáté dítě se rozhodne si na danou věc peníze našetřit.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *