Finanční gramotnost: jak půjčit kamarádovi a nepřijít o peníze

Lidé často utrácejí víc, než si mohou dovolit a to zejména před Vánocemi. Může se vám stát, že vás kamarád či kamarádka osloví se žádostí o půjčku. Co v takovém případě dělat?

Půjčování peněz je vždy riziko

Půjčování peněz je vždy riziko, kdy doufáme, že se nám peníze, které jsme půjčili skutečně vrátí nebo bude jejich vrácení trvat déle, než skutečně potřebujeme. V případě, že se rozhodnete žádosti vyhovět a peníze půjčíte, je potřeba si nejprve pokrýt maximálně riziko pro případ, že se vám nevrátí zpět.

I když půjčujete kamarádovi, chovejte se v tomto případě jako banka a zaměřte se při půjčování peněz na tyto body:

 • Komu půjčuji, jakou mám s dotyčnou osobou zkušenost, jakou má pověst, především zda vždy dodržel to, co slíbil
 • Na jak dlouho peníze půjčuji – zda se jedná o krátkodobou nebo dlouhodobou půjčku
 • Za jakým účelem peníze půjčuji – půjčku pro osobní potřebu, na splacení dluhů, na exekuci nebo na podnikání? Důvody je vhodné znát, abyste lépe odhadli návratnost svých peněz.
 • Zda mi kamarád či kamarádka nabízí nějaké ručení – směnku, zlato, cenný obraz, věc díky jejímuž prodeji můžete pokrýt ztrátu

Důležitý je pořádek

Protože je velmi důležité pojistit si rizika, vždy k půjčce s kamarádem sepište smlouvu, a to i v případě, že jde o pár tisíc korun. Vzhledem ke změně občanského zákoníku a pojmů u půjček je lepší si nechat smlouvu sepsat právníkem. Mnoho platných a právně upravených vzorů o zápůjčkách najdete i na internetu. Smlouva právníkem být sama o sobě podepsaná být nemusí. Co by měla smlouva o půjčce obsahovat?

Především tyto údaje:

 • identifikace obou stran (jméno, trvalé bydliště, rodné číslo nebo datum narození, příp. č. OP)
 • datum sepsání smlouvy
 • datum poskytnutí půjčky
 • výše půjčky
 • způsob předání půjčky (na ruku, na účet či poštovní poukázkou)
 • způsob vrácení půjčky (v případě převodu na účet nezapomeňte uvést č. Účtu)
 • podmínky o případném úročení půjčky
 • do kdy má být půjčka vrácena
 • výše úroku z prodlení
 • případně způsob zajištění půjčky, například směnkou či zástavou movitého majetku

Musí mít zápůjčka úroky?

Půjčka mezi přáteli, tedy zápůjčka nemá stanovenou minimální výši úroku a může se jednat také o bezúročnou půjčku. Maximální výše úroku není omezena, nicméně se nesmí jednat o nadměrně vysokou částku, abyste nebyli podezřelí z lichvy, což je v případě prokázání trestný čin.

Co dělat, když půjčíte bez smlouvy, ale peníze vám stále nejsou vráceny?

V případě, že jste půjčili peníze jen na dobré slovo, máte při dokazování velmi složitou situaci. Často nezbývá nic jiného, než trpělivě čekat, zda dlužník peníze vrátí nebo ne. V případě že ne, na peníze můžete jednoduše zapomenout. Ve hře je pak často i přátelství. V případě, že půjčku nevrátí, pokuste se dohodnout. Pokud kamarád nereaguje, oslovte lidi z jeho okolí. V případě půjčky bez smlouvy se může stát cokoliv. V případě, že dlužník zemře a nikdo o půjčce neví, jen těžko něco dokážete. Jednou z možností je také předžalobní výzva s hlavičkou advokátní kanceláře. Mnohdy tato výzva bohatě stačí a dluh je uhrazen. Ve výzvě budou vyčísleny všechny náklady včetně nákladů na právní zastoupení. Ty jsou dány advokátním tarifem a nejsou nezanedbatelné. Soudní spor je vhodné otevřít u částek nad 5 000 Kč. Nejnižší soudní poplatek je u této částky 1 000 Kč a to až do 20000 Kč. V ostatních případech je to 5% z vymáhané částky.

Vyšší částky posílejte zásadně na účet

Jestliže půjčujete peníze, které budou předány v hotovosti, může jít maximálně o částku 270 000 Kč či její ekvivalent v české měně. Vyšší částku můžete půjčit také, ale jedině bezhotovostním převodem. Je vhodné si předání peněz potvrdit jednoduchým prohlášením.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *