Finanční arbitr musí zaplatit za průtahy v řešení sporů

Úřad finančního arbitra řeší problémy spotřebitelů, které se týkají úvěrů, pojištění nebo stavebního spoření. Na tomto úřadu se hromadí stížnosti spotřebitelů především na pojišťovny. Doposud byla vyřešena pouze minimální část těchto sporů. Soud rozhodl ve sporu klienta a úřadu nařídil urychleně vydat nález a zaplatit náklady.

Dle údajů ze září 2017 zahájil finanční arbitr od roku 2014 2351 řízení, které se týkaly životního pojištění. Ke stejnému datu jich rozhodl pouze 38 a z toho pouhých pět se týkalo samotné podstaty stížností. Ostatní případy arbitr z procesních důvodů ukončil z důvodu nepřípustnosti či nepříslušnosti.

Městským soudem v Praze bylo finančnímu arbitrovi nařízeno, aby rozhodl v případě klienta České pojišťovny. Již v květnu 2016 dal klient k arbitrovi návrh na zahájení řešení sporu a výsledek řešení získal až v průběhu ledna 2018, kdy arbitra soud donutil podvolit se.

Úřad finančního arbitra musí rozhodnout do 90 dnů

Úřad finačního arbitra má na vydání nálezu 90 dnů od shromáždění všech podkladů, které jsou pro rozhodnutí nutné. Může lhůtu prodloužit o dalších 90 dnů. Spotřebitel má právo na rychlé a efektivní řešení sporů mimosoudní cestou.  Žalob na nečinnost arbitra bylo dle MF Dnes podáno již deset. Tři žaloby byly vzaty zpět, jedna odmítnuta.

Jednou ze žalob na finančního arbitra byla pro nečinnost. Klient se v březnu roku 2016 u arbitra domáhal rozhodnutí o náhradě škody od investičního zprostředkovatele. Vzhledem k tomu, že se dlouhou dobu nic nedělo, podal klient žalobu na nečinnost v září 2016. Poté, co arbitr vydal nález, žalobu pro nečinnost stáhnul. I v tomto případě soud vydal rozhodnutí, že musí arbitr klientovi zaplatit soudní náklady. Činnost tohoto úřadu se výrazně prodražuje a navíc selhává ochrana spotřebitele.

Kdo je finanční arbitr

Finanční arbitr je mimosoudní orgán, který je určen k řešení sporů. Má za úkol bezplatně rozhodovat spory mezi zákazníky a finančními institucemi. Byl zřízen k 1. lednu 2003 na základě zákona Parlamentu České republiky č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi.

Jeho funkcí je zajištění rychlého a bezplatného vyřizování sporů mezi klienty a institucemi. Za výkon své práce se zodpovídal Poslanecké sněmovně. 1. července 2011 byly rozšířeny jeho pravomoce. Současným finančním arbitrem je Mgr. Monika Nedelková.

Finanční arbitr tak smí rozhodovat v případě těchto sporů:

  • mezi osobami, které provádí převody peněžních prostředků a jejich klienty
  • mezi osobami, které vydávají elektronické platební prostředky a držiteli elektronických platebních prostředků
  • mezi poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb
  • mezi vydavateli a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz
  • věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování či zprostředkování spotřebitelského úvěru
  • investičními fondy, investičními společnostmi nebo zahraničními investičními společnostmi a spotřebiteli ze standardních fondů kolektivního investování a speciálních fondů kolektivního investování, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti

Řízení před finančním arbitrem

Finanční arbitr musí dle zákona rozhodovat podle nejlepšího vědomí a svědomí, také nestranně, spravedlivě a bezprůtahů, na základě skutečností zjištěných v souladu s tímto zákonem a zvláštními předpisy.  Arbitrážní řízení je bezplatné, je zahájeno na návrh navrhovatele, kterým může být pouze spotřebitel. Za podání návrhu se neplatí žádný poplatek. Finanční instituce se sama před arbitrem nemůže domáhat. Není potřeba být rovněž právně zastoupen.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *