Kdy dojde k promlčení dluhu?

Dluhy nejsou rozhodně ničím příjemným a je tedy jasné, že když je člověk nemá, může klidně spát a má vyhráno. Nikdo po něm žádné peníze nevymáhá a nemusí řešit, kde je vzít. Jsou však také případy, kdy osoba dluhy má, ale nikdo je nevymáhá, pouze jsou evidovány v registrech dlužníků. Když je to delší dobu, může nastat situace zvaná promlčení dluhu. Jedná se o chvíli, kdy dluh v podstatě zaniká. Pokud jej nezačne věřitel vymáhat do určité lhůty, pak má smůlu. Proto se lidé často ptají, kdy může dojít k promlčení dluhu.

Promlčení dluhu je stanoveno zákonem –

Tři roky

Stanovení lhůty pro promlčení dluhů je regulováno zákonem. Nejkratší dobou je tříletá lhůta. Nejedná se o dobu, během které musí být dlužná částka vymožena, ale o dobu po kterou má věřitel možnost kontaktovat dlužníka za účelem vymožení peněz. Lhůta běží od chvíle, kdy je dlužník pozadu se splátkou nebo nezaplatil nic. Tato lhůta se vztahuje pouze na menší částky, zpravidla na dluhy do 10 000 Kč.

Čtyřletá lhůta

U dluhů nad deset tisíc korun je promlčecí lhůta o něco delší, kdy je prodloužena o jeden rok. Během této lhůty vás musí věřitel kontaktovat a dluh vymáhat. Pokud tuto lhůtu věřitel promešká, má smůlu.

Deset let

Existují finanční závazky, které se do této lhůty nezapočítávají. U některých dluhů tak promlčecí lhůta běží deset let. Jedná se nejen o půjčky, ale i dluhy, které se řeší individuálně.

Promlčení může být zahrnuto do smlouvy

Tuzemské zákony umožňují promlčecí lhůtu uvést ve smlouvě. Promlčení tedy nemusí být jen takové, které jsme uvedli výše, ale i jiné, které je uvedeno ve smlouvě. Je třeba dodržet tyto věci:

  • písemné sjednání
  • obě strany s tímto musí souhlasit
  • nesmí jít o nereálnou lhůtu

Z hlediska dlužníků není možné si sjednat jednodenní lhůtu. Druhá strana by s ní jistě nesouhlasila. Věřitelé se zase naopak snaží o co nejdelší lhůtu. Většinou má větší pravomoci věřitel, jelikož dlužník je ten, kdo chce peníze a zpravidla musí na tyto podmínky přistoupit v případě, že neodporují zákonům a dobrým mravům.

Rozhodnout může i soud

Otázka promlčecí lhůty končí velmi často u soudu. A to proto, že věřitel začne peníze vymáhat soudně. Dlužník namítá, že už muselo k promlčení dojít a v tuto chvíli nezbývá nic jiného, než se obrátit na zmíněný soud. Soudce pak zohledňuje výši dluhu, konkrétní délku promlčení, kroky dlužníka i věřitele.

Pozor na rozhodnutí soudu

Výše jsou popsány situace v souvislosti s půjčkami klasickými, půjčkami v insolvenci. Dojít však může k řadě jiných situací, kdy vzniká vztah věřitele a dlužníka. Například v situaci, kdy nějaká osoba provede trestný čin na majetku, způsobí dopravní nehodu či nastane jiná situace, kdy je dlužník nucen uhradit určitou škodu. Toto rozhodnutí se pak stává podkladem pro vymáhání dluhu. V tomto případě je promlčecí lhůta poměrně dlouhá. Pokud vám někdo dluží peníze a je to dáno písemně, můžete se obrátit na exekutora, klidně v posledním dni promlčecí lhůty.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *