Nesplácíte včas? Úroky z prodlení se budou stále zvyšovat!

Nestíháte splácet včas půjčku? Dluhem jsou navyšovány úroky z prodlení, a to i v případě, kdy o nich není ve smlouvě ani zmínka. Zákonný úrok z prodlení se po letech od prvního ledna rapidně zvýšil. V polovině roku 2018 se zvýší opět.

Po dlužníkovi, který se zpožďuje se splácením závazků neboli je v prodlení, může věřitel, v případě, že plní sám své povinnosti, které vůči dlužníkovi má, chtít kromě splacení jistiny také úroky z prodlení. Výši úroku z prodlení lze domluvit předem, tím se vyhnete jejich nepřiměřené výši, která by mohla zavánět lichvou. Věřiteli by mohl za jejich uplatňování a vymáhání v tomto případě hrozit trestní postih. Na výši úroku z prodlení se obvykle nemyslí a věřitel s dlužníkem si ho nedohodnou předem. Úroky z prodlení můžete zaplatit nejen za půjčku, ale například za nezaplacený nájem, za pozdní úhradu sociálního a zdravotního pojištění, apod. V případě, že není žádný úrok z prodlení dohodnut předem, je určen z nařízení vlády. Jeho výše je stanovena na 8% + výše repo sazby České národní banky, jaká byla první den kalendářního pololetí, ve kterém k prodlení došlo.

Díky inflaci výše úroku vzrůstá

Od července 2013 do 31. prosince 2017 byla roční sazba úroků z prodlení bez jakékoliv změny ve výši 8,05%. Repo sazba byla po celé roky pouze ve výši 0,05%. V loňském roce se začala hýbat ekonomika, což má dopad i na tyto hodnoty. Na rychlý růst inflace zareagovala ČNB tím, že dvakrát zvedla repo sazbu, nejprve na 0,25 a následně na 0,5%. Pro výpočet úroků z prodlení je velmi podstatné až druhé zvýšení. Jedná se o sazbu, která se platila v lednu, tedy k začátku kalendářního pololetí. Věřitelé tedy budou moci po dlužnících, kteří se dostali a dostanou do prodlení do konce června, požadovat úrok z prodlení ve výši 8,05% ročně.

Co je to REPO sazba?

Repo sazba je, stejně jako další dvě úrokové sazby, sledovaná a určovaná Českou národní bankou. Další dvě sazby se nazývají lombardní a diskontní sazba. Využívá se při tzv. Repo operacích, což jsou finanční operace, kterými ČNB reguluje množství peněz v oběhu. Centrální banka stáhne od bank přebytečnou likviditu a naopak jim dá cenné papíry, které jsou později ČNB vráceny, a to za půjčené finanční prostředky navýšené o dohodnutý úrok. Od dubna 2005 se od repo sazby odvíjí také výše úroků z prodlení ( do té doby se odvíjela od diskontní sazby). Ty byly nastaveny tak, aby odpovídaly repo sazbě stanovené pro poslední den kalendářního pololetí. S účinností od 1. ledna 2014 platí nařízení vlády č. 351/2013 Sb., které stanoví: „Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.“

Jak si úroky z prodlení správně spočítat?

Jste-li dlužník, který je v prodlení s platbou jakéhokoliv účtu, má věřitel právo po vás úroky požadovat. Úroky z prodlení je potřeba rozlišovat od úroků dohodnutých, které představují jakousi odměnu za půjčenou jistinu.

Vzorec pro výpočet:

Základem pro výpočet úroku z prodlení nemusí být pouze výše částky, kterou dlužník nesplatil, ale také například celková výše pohledávky. Výpočtový vzorec je poměrně jednoduchý:

úrok za určité období (prodlení) v daném kalendářním roce v Kč = dlužná částka v Kč x příslušná roční úroková sazba v %/ 100x počet dnů určitého prodlení (od 1. dne prodlení, resp. od 1. dne dalšího kalendářního roku, v němž pokračuje prodlení, do dne úhrady dluhu včetně, resp. do posledního dne příslušného kalendářního roku, v němž trvá prodlení, včetně) / počet dnů daného kalendářního roku).

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *